WATERRIJKE TUIN

Water, bron van leven en soms verwoestend, maar altijd van levensbelang. Door de weg van het water te verlengen, draag je bij aan het beperken van overlast en verdroging. Dit past in elke tuin.